AS „Daugavpils satiksme” nekustamā īpašuma – zemes gabala Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 027 1601, atsavināšanas izsoles noteikumu projekts

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: Izsole uzskatāma par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.