AS "DAUGAVPILS SATIKSME" DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/71
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS "BALTA"
Uzvarētāja cena: 59.50 EUR bez PVN par viena darbinieka apdrošināšanu