Automātiski paceļamo vārtu (2gab.) iegāde un montāža

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/76
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija,

Finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "PARDEGO"
Uzvarētāja cena: 4380.16 EUR bez PVN