Autoriepu atjaunošana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/50
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Laneks" - EUR 3610.00 bez PVN
Uzvarētāja cena: SIA "Juva" - EUR 3299.00 bez PVN