"Autoriepu iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/82
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Uzvarētāja nosaukums: SIA "JUVA"
Uzvarētāja cena: 28052.36 bez PVN