"Bīstamo atkritumu – nolietotu koka gulšņu atlikumu izvešana"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIADS/2024/31
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "EKO OSTA", reģ.Nr. 40003428805
Uzvarētāja cena: EUR 5080.00 bez PVN