"Bīstamo atkritumu izvešana"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/51
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Bīstamo atkritumu serviss”
Uzvarētāja cena: 2 230,00 EUR bez PVN