Bīstamo iekārtu pārbaužu veikšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/20
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” TUV Rheinland grupa
Uzvarētāja cena: EUR 480,00 bez PVN