"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana SIA “Daugavpils satiksme” objekta Kārklu ielā 24, Daugavpilī siltināšanai"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIADS/2024/1
Dokumentācija:

Dokumentācija

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr. 3

Uzvarētāja nosaukums: SIA “AVAN GARDEN” , Reģ.Nr. 41503037218
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto līgumcenu- EUR 25500.00 bez PVN 21%.