"Būvprojekta "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela - Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis" izstrāde un autoruzraudzība"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/14
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: SIA "BRD PROJEKTS"
Uzvarētāja cena: 88 888.00 EUR bez PVN