,, Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojektam „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, 18.Novembra un Ventspils ielu krustojums” ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/23/KF
Dokumentācija:

Nolikums

6.pielikums darbu daudzumu saraksti

Paziņojums 

Paziņojums par rezultātiem

Grozījumi dokumentācijā:

Nolikuma grozījumi Nr.1 

Nolikuma grozījumi Nr.2

Nolikums ar grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde Nr.1

Atbilde Nr.2

Uzvarētāja nosaukums: PS ,,Dzelzceļa inženieri’’
Uzvarētāja cena: 148 800.00 EUR bez PVN