"Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojektam "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmā Vienības iela - Stacijas iela, 18. Novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve "B1","B2 daļa""

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/34/KF
Dokumentācija:

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu

Uzvarētāja nosaukums: PS "Dzelzceļa inženieri"
Uzvarētāja cena: EUR 92 200.00.