,,Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana KF projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ''Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā'' ietvaros ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/14/KF
Dokumentācija:

Nolikums

Pielikums Nr.7 "Darbu daudzumu saraksti":

"A" daļa

"B" daļa

"C" daļa

"D" daļa

"E" daļa

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukts