,, Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīkla posmu pielāgošana stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai’’ ‘’A’’ un ‘’B’’ daļa

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/30 KF
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Informējam, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme atklātā konkursa ar identifikācijas Nr.ASDS/2016/30 KF ietvaros, kuru bija plānots rīkot 2016.gada 24.augustā plkst.10.00, ir atcelta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 26.septembrim plkst.10:00

Dokumentācija:

NOLIKUMS

Pielikums Nr.5 iepirkuma  nolikumam ar identifikācijas Nr. ASDS/2016/30 KF

Darba daudzuma apjoms A un B daļa

* uz iepirkuma A daļu attiecināmie darbu daudzumu saraksti: A_1, A_2, A_3,A_4, ELT_A, ELT_A2;

  uz iepirkuma B daļu attiecināmie darbu daudzumu saraksti: B_1,ELT_B, 

Tehniskās shēmas

Grozījumi dokumentācijā:

Nolikuma grozījumi Nr.1

Nolikuma grozījumi Nr.2

Nolikuma grozījumi Nr.3

Nolikuma grozījumi Nr.4

Nolikuma grozījumi Nr.5

Nolikuma grozījumi Nr.6

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1

Atbilde uz jautājumu Nr.2

Atbilde uz jautājumu Nr.3

Atbilde uz jautājumu Nr.4

Atbilde uz jautājumu Nr.5

Atbilde uz jautājumu Nr.6

Atbilde uz jautājumu Nr.7

Atbilde uz jautājumu Nr.8

Atbilde uz jautājumu Nr.9

Atbilde uz jautājumu Nr.10

Atbilde uz jautājumu Nr.11

Atbilde uz jautājumu Nr.12

Atbilde uz jautājumu Nr.13

Atbilde uz jautājumu Nr.14

Atbilde uz jautājumu Nr.15

Atbilde uz jautājumu Nr.16

Atbilde uz jautājumu Nr.17

Atbilde uz jautājumu Nr.18

Atbilde uz jautājumu Nr.19

Atbilde uz jautājumu Nr.20

Atbilde uz jautājumu Nr.21

Atbilde uz jautājumu Nr.22

Atbilde uz jautājumu Nr.23

Atbilde uz jautājumu Nr.24

Atbilde uz jautājumu Nr.25

Atbilde uz jautājumu Nr.26

Atbilde uz jautajumu Nr.27

Atbilde uz jautajumu Nr.28

Atbilde uz jautājumu Nr.29

Atbilde uz jautājumu Nr.30

Atbilde uz jautājumu Nr.31

Rasējumi

Uzvarētāja nosaukums: "A" un "B" daļas SIA ,,RECK’’
Uzvarētāja cena: "A" daļa - 1 270 267.87 EUR bez PVN, "B" daļa - 543 738,47 EUR bez PVN