Daugavpils valstspilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas iegāde un uzstādīšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/22
Dokumentācija:

Dokumentācija

Grozījumi dokumentācijā:

Atklāta konkursa nolikums

Pielikums Nr.2 "Līguma projekts"

Uzmanību! 04.09.2023. tika veikti grozījumi Nr.1 atklāta konkursa nolikumā un pielikumā Nr.2 "Līguma projekts", kā arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 27.09.2023. plkst.10:00.

21.09.2023. Nolikums

Uzmanību! 21.09.2023. tika  pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 16.10.2023. plkst.10:00.

28.09.2023. Nolikuma grozījumi.

Uzmanību! 28.09.2023. tika veikti grozījumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

Uzmanību! 29.09.2023. tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 18.10.2023. plkst.10:00.

Uzmanību! 16.10.2023. tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 03.11.2023. plkst.10:00.

Uzmanību! 31.10.2023. tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 10.11.2023. plkst.10:00.

Uzmanību! 07.11.2023. tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 28.12.2023. plkst.10:00.

07.11.2023. Nolikums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbildes uz jautājumiem Nr.1_30.08.2023.

Atbildes uz jautājumiem Nr.2_31.08.2023.

Atbildes uz jautājumiem Nr.3_04.09.2023.

Atbildes uz jautājumiem Nr.4_05.09.2023.

Atbildes uz jautājumiem Nr.5_06.09.2023.

Atbildes uz jautājumiem Nr.6_13.09.2023.

Atbildes uz jautājumiem Nr.7_27.09.2023.

Atbildes uz jautājumiem Nr.8 28.09.2023.

Atbildes uz jautājumiem Nr.9_12.10.2023.

Atbildes uz jautājumiem Nr.10_26.10.2023.

Atbildes uz jautājumiem Nr.11_22.11.2023.

 

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts