Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/92
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pašvaldības SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
Uzvarētāja cena: EUR 561.70 bez PVN