Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/90
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”
Uzvarētāja cena: EUR 328.29 bez PVN