Ēkas Dzintaru ielā 38, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 529 1305 005, atkārtota izsole

Dokumentācija:

Izsoles noteikumi

Uzvarētāja nosaukums: Sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents, izsole uzskatāma par nenotikušu.