,,Elektroenerģijas iegāde AS ,,Daugavpils satiksme’’ vajadzībām’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/32
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Uzvarētāja nosaukums: no 06.05.2016. iepirkumu uzskatīt par pārtrauktu