,,Elektroenerģijas iegāde AS ,,Daugavpils satiksme’’ vajadzībām’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/101
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Paziņojums par rezultātu

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,AJ Power”
Uzvarētāja cena: 0,03908 EUR bez PVN par 1 kWh