,,Elektroenerģijas iegāde AS ,,Daugavpils satiksme” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2022/61
Dokumentācija: