,,Elektroenerģijas iegāde AS ,,Daugavpils satiksme” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2022/61
Dokumentācija:


Uzvarētāja nosaukums: AS "Latvenergo"
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto līgumcenu- EUR 838 330.40 ( 0.30596 par 1 kWh) bez PVN 21%.