Elektroizolācijas GF-95 (vienas tilpnes līdz 35 kg apjomā) iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/27
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ķīmijas serviss"
Uzvarētāja cena: 198.45 EUR bez PVN