"Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/34
Dokumentācija:

Dokumentācija

Atbildes uz jautājumiem:

Atbildes uz jautājumiem

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts