"Elektropreču iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/71
Dokumentācija:

Finanšu piedāvājums un tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: A daļa - SIA "ELEKTRIKA" B, C daļas - SIA ""Latina Baltics"
Uzvarētāja cena: A daļa - EUR 12 539.07 bez PVN B daļa - EUR 2127.70, C daļa - EUR 3009.60 bez PVN