Fizisko personu datu aizsardzības speciālista ārpakalpojumi

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/44
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “DATI Group”
Uzvarētāja cena: 7 200,00 EUR bez PVN