"Fizisko personu datu aizsardzības speciālista ārpakalpojumi"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/33
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Grozījumi

Uzvarētāja nosaukums: SIA “INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AĢENTŪRA”
Uzvarētāja cena: 3 600,00 EUR bez PVN