Fizisko personu datu aizsardzības speciālista ārpakalpojumi

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/44
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: pašnodarbinātā persona Jānis Kāršenieks
Uzvarētāja cena: līgums tiks noslēgts uz 1 (vienu) gadu un kopēja līguma summa nevar pārsniegt 3 000,00 EUR bez PVN