"Gāzes iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/30
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latvijas Propāna gāze” - 1. pozīcija, SIA “ELME MESSER L” - 2., 3. un 4. pozīcija
Uzvarētāja cena: 1. pozīcija 899,40 EUR bez PVN, 2., 3. un 4. pozīcijas kopējā summa 769,78 EUR bez PVN