"Gāzes iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/11
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latvijas Propāna gāze” 1. pozīcijas, SIA “ELME MESSER L” 2., 3. un 4. pozīcijas
Uzvarētāja cena: 1. pozīcijas 893,40 EUR bez PVN, 2., 3. un 4. pozīcijas 972,40 EUR bez PVN