Gāzes katla uzstādīšanas būvprojekta izstrāde administrācijas ēkas apkurei Kārklu ielā 24, Daugavpilī

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/68
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: skatīt zemāk
Uzvarētāja apraksts: SIA "REM PRO" atteicās slēgt līgumu, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Siltumtehserviss" ar kopējo līgumcenu 9 000,00 EUR