Gāzes katlu tehniskā apkalpošana Kārklu ielā 24, Daugavpilī

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/63
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Konna"
Uzvarētāja cena: 313.06 EUR bez PVN