"Grīdas seguma remonts Kārklu ielā 24”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/86
Dokumentācija:

Nolikums

Līguma projekts

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts