Izolācijas pretestības mērīšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/54
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV Rheinland grupa
Uzvarētāja cena: EUR 680.00