Izolācijas pretestības mērīšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/45
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latvijas Rūpnieku Tehniskās Drošības Ekspertu Apvienība TUV Rheinland grupa”
Uzvarētāja cena: 350,00 EUR bez PVN