Izsole - nomas tiesības uz Iznomātāja nekustamo īpašumu – zemes gabalu 18 m2 platībā no kopējā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 0015 502 003 Viestura ielā 10, Daugavpilī

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: “ME ROMA” biedrība
Uzvarētāja cena: 82,65 EUR bez PVN