,,Kabeļlīnijas izbūve no Depo Jātnieku ielas 90 līdz Stropu ciematam KF projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/18/KF
Dokumentācija:

Nolikums ,

Konsolidēts nolikums

5.Pielikums "Būvdarbu apjomu saraksts" ,

Paziņojums 

Būvprojekts 

Vienlīnijas shēma

Grozījumi dokumentācijā:

Grozījumi Nr.1

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1 

Atbilde uz jautājumu Nr.2 

Atbilde uz jautājumu Nr.3 

Atbilde uz jautājumu Nr.4

Atbilde uz jautājumu Nr.5

Uzvarētāja nosaukums: SIA "LAGRON"
Uzvarētāja cena: 177 471,74 EUR bez PVN