"KASKO iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/30
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Compensa Vienna Insurance Group ABD Latvijas filiāle
Uzvarētāja cena: 496,00 EUR bez PVN