Konsultāciju pakalpojumi projekta realizācijas ietvaros paredzēto iepirkumu procedūru nodrošināšanai KF projekta ‘’’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpilī’’’ ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/53
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Belss"
Uzvarētāja apraksts: EUR 3990,00