Kontakttīkla rezerves daļu ( materiālu) piegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/98
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “KB Tech”
Uzvarētāja cena: 19 403,40 EUR bez PVN