"Kontaktu renovācija tramvaju vagoniem RVR, KTM un TATRA"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/38
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA ZPŠ
Uzvarētāja cena: 1290.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 28.05.2014.