Kustamās mantas – tramvaju vagonu, marka RVR6M2 izsole

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

 

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: Atzīta par nenotikušu