Mutiskā izsole par divu zemes gabalu 18 kv.m platībā katrs no kopējā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 028 1404 Jātnieku ielā 90, Daugavpilī, iznomāšanu

Dokumentācija:

Izsoles nolikums

Uzvarētāja nosaukums: 1 zemes gabals - Arkādijs Žarinovs
Uzvarētāja cena: 14.88 EUR bez PVN