"Mutiskā izsole par divu zemes gabalu 18 kv.m platībā katrs no kopējā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 028 1404 Jātnieku ielā 90, Daugavpilī, iznomāšanu"

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: Arkādijs Žarinovs
Uzvarētāja cena: 16.53 EUR bez PVN mēnesī