Mutiskā izsole par nekustamā īpašuma daļu 0.5 kv.m platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 028 1404 002 Jātnieku ielā 90, Daugavpilī

Dokumentācija:

Mutiskas izsoles nolikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Coffee Master"
Uzvarētāja cena: EUR 21.00 mēnesī bez PVN