Mutiskā izsole par zemes gabalu 24 m2 platībā no kopējā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 004 7705 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī.

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "RECK"
Uzvarētāja cena: 39,68 EUR bez PVN