Mutiskā izsole par zemes gabalu 9 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 004 7705 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,RECK''
Uzvarētāja cena: 14,88 bez PVN mēnesī