Nekustamā īpašuma daļas 0.5 kv.m platībā Kārklu ielā 24, Daugavpilī, nomas tiesību izsole.

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Coffee Master"
Uzvarētāja cena: 26.00 EUR bez PVN