Nekustamā īpašuma daļas 0.5 kv.m platībā Viestura ielā 10, Daugavpilī, nomas tiesību izsole

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Coffee Master"
Uzvarētāja cena: 95.00 EUR bez PVN