Nekustamā īpašuma daļas 1 kv.m platībā Viestura ielā 10, Daugavpilī, nomas tiesību izsole.

Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Kafe Serviss"
Uzvarētāja cena: EUR 95.00