Nekustamā īpašuma daļas 2 kv.m platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 001 5502 003 Viestura ielā 10, Daugavpilī, nomas tiesību izsole

Dokumentācija:

MUTISKĀS IZSOLES NOLIKUMS

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,TRIOMIX’’
Uzvarētāja cena: 63.00 EUR bez PVN